ÅRSMØTE LOHK ONS 27 FEB. KL 18

Minner om årsmøtet til LOHK

Onsdag 27 februar kl 18:00
LIL - Huset i Holta 1 etg.

Vi har mange viktige saker på agendaen i år og håper mange møter opp.

Lillesand og omegn hundeklubb  - Tlf: 92217991, E-post: audseland@gmail.com
Webløsning:gtm.no