årsmøte

Årsmøte er i år Onsdag 21.februar kl 18.00 på idrettshuset i Holta. Viktig at mange kommer, blant annet skal nytt styre stemmes over. I tillegg er det andre intressante temaer som kommer opp. 

Lillesand og omegn hundeklubb  - Tlf: 92217991, E-post: audseland@gmail.com
Webløsning:gtm.no