Kontonummer

Kontonummer for innbetaling av kursavgift er: 2850 11 11645 Lillesand og Omegn Hundeklubb. Husk å merke innbetalingen med Navn og type kurs.

Lillesand og omegn hundeklubb  - Tlf: 92217991, E-post: audseland@gmail.com
Webløsning:gtm.no