Rundering

Klubben har et aktivt brukshundmiljø, og vi holder regelmessig kurs i alle disipliner: 
- Spor
- Felt 
- Rundering
- Brukslydighet 

Kontakt brukshundansvarlig (se kontaktinfo) ved interesse for kurs. 

Lillesand og omegn hundeklubb  - Tlf: 92217991, E-post: audseland@gmail.com
Webløsning:gtm.no