Trening

Klubben har regelmessige brukshundstreninger, men tidspunkt varierer.

Kontakt brukshundsansvarlig for mer informasjon om trening. 

Lillesand og omegn hundeklubb  - Tlf: 92231761, E-post: lillesand.hunde@klubb.nkk.no
Webløsning:gtm.no