Trening

Klubben har regelmessige brukshundstreninger, men tidspunkt varierer.

Kontakt brukshundsansvarlig for mer informasjon om trening. 

Lillesand og omegn hundeklubb  - Tlf: 92217991, E-post: audseland@gmail.com
Webløsning:gtm.no