Valpekontakt

Helle Bergan                                               

Telefon: 37273322/ mobil: 90573609         

E.post: hebe1@vaf.no

Lillesand og omegn hundeklubb  - Tlf: 92231761, E-post: lillesand.hunde@klubb.nkk.no
Webløsning:gtm.no