sørlandsappellen

Vi har gleden av å innvitere til 1.runde i Sørlandsappellen 2018/19, søndag 07.10.18 kl 10. 
Stevnet går på grus bane ved klubbhytta inne i Holta, på idrettsplassen. Per Eigil Gylland dømmer alle klasser. Det blir kiosk med kake og kaffe. 
Påmeld og betalings frist 23.September 2018 til Aud Seland , tlf 92217991, audseland@gmai.com konto nr: 30901276931. 
Kr 200 pr påmelding, merkes med Navn på fører, navn på hund, rase, alder og klasse. 
Håper mange kommer enten å deltar eller kommer for å heie.


Sørlandsappellen  2018/19

07. Oktober,  Lillesand

10. November, Arendal (obs Lørdag)

03. Mars, Kragerø

07. April, Kr.sand


Lillesand og omegn hundeklubb  - Tlf: 92217991, E-post: audseland@gmail.com
Webløsning:gtm.no